Katalog branż

Archiwum aktualności

<< grudzień 2021 >>
Pon Wt Sr Czw Pio Sob Nie
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Odwiedzin:

O firmie

  Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. Walentego Roździeńskiego w Lublińcu  to samorządowa, społeczno -zawodowa i gospodarcza organizacja rzemiosła i przedsiębiorczości. 

  Cech posiada osobowość prawną.  Prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zrzesza podmioty gospodarcze działające na terenie miasta: Lubliniec, Kalety, Woźniki, oraz gminy: Ciasna, Pawonków, Herby, Kochanowice, Koszęcin i Boronów.  Cech jest członkiem dobrowolnym Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

  Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej i sądów.

HISTORIA  RZEMIOSŁA  LUBLINIECKIEGO

 

  Lubliniec i okręg lubliniecki od czasów średniowiecza dysponował organizacjami cechowymi. Cechy poszczególnych branż otrzymały swoje statuty w XVI i drugiej połowie XVII wieku. Mimo rozwoju stosunków kapitalistycznych rozbijających dawne pozycje cechów z epoki feudalnej utrzymywały się one nadal, obejmując dziedziny uzupełniające produkcje przemysłową.

  Tradycje cechowe utrzymywały się przez cały okres międzywojenny. Zakorzenione tradycje pomogły przetrwać zwyczajom i obyczajom cechowym przez najtrudniejsze lata drugiej wojny światowej. Toteż pierwsze lata po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej to odbudowa struktur w różnych dziedzinach życia. Izba Rzemieślnicza w Katowicach przystąpiła do odbudowy struktur cechowych w województwie śląskim, Zagłębiu Dąbrowskim i powiatach śląska opolskiego. Na mocy zarządzenia Izby Rzemieślniczej w Katowicach w czerwcu 1945 roku powstał Powiatowy Związek Cechów w Lublińcu. Podstawowym zadaniem związku było uaktywnienie poszczególnych cechów: kołodziejów, kowali, krawców, piekarzy, rzeźników, stolarzy i ślusarzy. Fryzjerzy lublinieccy należeli wówczas do cechu w Tarnowskich Górach.

 
  Prace Powiatowego Związku Cechów utrudniały złe warunki komunikacyjne w rozległym powiecie, przyłączenie powiatu dobrodzieńskiego wchodzącego dotąd w skład Śląska Opolskiego oraz odbywająca się weryfikacja dobrodzieńskich rzemieślników. Pomimo to w okresie od 1945 do 1947 roku w Powiatowym Związku Cechów zjednoczyło się 6 cechów liczących 450 zakładów rzemieślniczych.

Na czele Powiatowego Związku Cechów stał Antoni Jeziorowski (prezes), Wacław Kanclerz (sekretarz) i Władysław Wołyński (skarbnik).
 

  Następne lata to rozwój rzemiosła przemysłowego i spółdzielczości pracy, który doprowadził w latach 1947 – 1949 do zmniejszenia się liczby zakładów rzemiosła prywatnego. W roku 1948 nastąpiła likwidacja Powiatowego Związku Cechów, w miejsce którego utworzono Okręgowy Cech istniejący do roku 1954. W tym czasie rzemieślnicy z terenu powiatu lublinieckiego należeli do Okręgowego Cechu w Tarnowskich Górach.  
 

   Lubliniecki Cech w obecnym kształcie został powołany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 grudnia 1956 roku. Wybrano Zarząd Cechu, który ukonstytuował się następująco: Starszy Cechu – Józef Spałek, I Podstarszy – Alojzy Hruzik, II Podstarszy – Emil Owczarek, Sekretarz – Alojzy Matusek, Skarbnik – Wiktor Grabiński, opiekun młodzieży – Jan Pieprzyca. Pierwszym kierownikiem biura Cechu, które mieściło się przy ul. Lompy 12 był Wiktor Płachetka, który prowadził również księgowość Cechu, natomiast 10 stycznia 1957 roku jako pracownik administracyjny i kasjer została zatrudniona Dorota Mizgalska. Kierownik Płachetka i jego następca Hasny pracowali łącznie tylko pół roku.

1 lipca 1957 roku kierownictwo biura objął Stanisław Komendziński, który pracował aż do nagłej śmierci w dniu 16 sierpnia 1963 roku.

    W listopadzie 1957 roku poświęcony został sztandar rzemieślników w Koszęcinie, który odtąd znajduje swoje stałe miejsce w kościele parafialnym.

    Walne Zgromadzenie z 31 marca 1958 roku wybrało nowy skład Zarządu: Starszy Cechu – Józef Spałek, I Podstarszy – Emil Owczarek, II Podstarszy – Gerard Myrcik, Skarbnik – Wiktor Grabiński, Sekretarz – Teofil Lizurek, członek Zarządu – Jan Pieprzyca.

    1 czerwca 1958 roku poświęcony został sztandar grupy rzemieślników z Dobrodzienia, który znajduje się obecnie w tamtejszym Cechu. 8 maja 1958 została zatrudniona w Cechu Maria Białecka, która po śmierci Kierownika Komendzińskiego objęła jego stanowisko i sprawowała je do 31 stycznia 1970 roku tj. do przejścia na emeryturę.

    Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 1959 roku wybrało nowy Zarząd w składzie: Starszy Cechu – Jan Pieprzyca, I Podstarszy – Emil Owczarek, II Podsarszy – Bolesław Wróbel, Skarbnik – Wiktor Grabiński, Sekretarz – Edward Barwicki, członek Zarządu – Zygmunt Pabiasz.   
   Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 1962 roku wybrało nowe władze Cechu: Starszym Cechu ponownie został wybrany – Jan Pieprzyca, I Podstarszym – Karol Bartocha, II Podstarszym – Paweł Mrowiec, Sekretarzem – Teodor Budzyński, członkiem Zarządu – Henryk Boerner. Komisja Rewizyjna w składzie: Karol Pawełczyk, Janina Rejdak, Feliks Spałek. Przewodniczący Sądu Cechowego – Bolesław Wróbel.

    15 marca 1965 roku Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd  w skład którego weszli: Starszy Cechu – Jan Pieprzyca, I Podstarszy – Karol Bartocha, II Podstarszy – Henryk Boerner, Sekretarz – Teodor Budzyński, członek Zarządu – Mieczysław Banasiak. Komisję Rewizyjna stanowili: Jerzy Kupka, Helena Wieczorek, Emil Koza. Przewodniczący Sądu Cechowego – Alojzy Hruzik. Dnia 8 listopada 1966 roku Cech otrzymał przydział lokalu w budynku przy Pl. Konrada Mańki 7 w którym znajduje się do dzisiaj.

    Walne Zgromadzenie 23 kwietnia 1968 wybrało nowe władze Cechu: Starszym Cechu – po raz czwarty został – Jan Pieprzyca, I Podstarszym – Robert Jończyk, II Podstarszym – Zygmunt Pabiasz, Sekretarzem – Henryk Boerner, Skarbnikiem – Jerzy Kupka, członkowie Zarządu: Józef Wieczorek, Zygmunt Budzyński, Mieczysław Partyka, Mieczysław Banasiak. Komisja Rewizyjna: Teodor Budzyński, Emil Koza, Anna Kaniut.  1 lutego 1970 roku został zatrudniony na stanowisku Kierownika Biura Cechu – Ludwik Tobor – wcześniej zatrudniony jako inspektor ds. inwestycji.

    Po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 kwietnia 1971 roku nowy Zarząd ukonstytuował się następująco: Starszy Cechu – Jan Pieprzyca, I Podstarszy – Kazimierz Wach, II Podstarszy – Teresa Górniak, Sekretarz – Tadeusz Mizgalski, Skarbnik – Teofil Piskoń, członkowie – Wilhelm Bulla, Teofil Helmich.

Rok 1972 poświęcony był obchodom 700-tnej rocznicy założenia Lublińca. Już wcześniej zdecydowano o ufundowaniu materialnego obiektu upamiętniającego tę rocznicę. W dniu 16 grudnia 1971 roku Zarząd Cechu uczestniczył w usadowieniu na Placu Konrada Mańki głazu narzutowego z datą 1272 oraz obelisku z datą 1972 i herbem miasta. Na cokole obelisku został wykonany napis: „Rzemieślnicy Cechu Lublinieckiego Swemu Miastu”. W związku ze zmianą nawierzchni rynku oba obiekty przeniesiono przed Ratusz.

    Skład osobowy Zarządu zmienił się po wyborach w dniu 18 czerwca 1973 roku. Niezmiennego Starszego Cechu – Jana Pieprzycę  zastępowali – I Podstarszy – Teodor Budzyński, II Podstarszy – Zygmunt Pabiasz, Sekretarz – Mieczysław Banasiak, Skarbnik – Teofil Piskoń, członkowie: Hubert Badura, Tadeusz Czech, Jerzy Kupka. Szefem Komisji Rewizyjnej był – Tadeusz Mizgalski.

    Walne Zgromadzenie w dniu 3 maja 1977 roku wybrało Zarząd w składzie: Starszy Cechu – Teodor Budzyński, I Podstarszy – Zygmunt Pabiasz, II Podstarszy – Tadeusz Czech, Sekretarz – Tadeusz Jaszczółt, Skarbnik – Mieczysław Banasiak, członkowie: Jerzy Kupka, Teofil Piskoń, Hubert Badura. Uchwałą nr 39 Zarządu centralnego Związku Rzemiosła z dnia 14 grudnia 1977 roku oraz w porozumieniu

z Wojewodą Częstochowskim utworzono Izbę Rzemieślniczą w Częstochowie w której z dniem 1 stycznia 1978 roku zrzeszył się lubliniecki Cech. Członkami Rady Izby w latach 1978-1981 byli: Joachim Wolny i Zygmunt Pabiasz, a w latach 1981 – 1985 – Teodor Budzyński.  W dniu 16 stycznia 1981 roku utworzony zostaje Cech Rzemiosł Różnych w Dobrodzieniu na czele ze Starszym Cechu  Augustynem Franczokiem.

     Walne Zgromadzenie członków lublinieckiego Cechu odbyte w dniu 6 lipca 1981 roku wybrało nowy Zarząd w składzie: Starszy Cechu – Tadeusz Czech, I Podstarszy – Zygmunt Pabiasz, II Podstarszy – Janusz Kasperczyk, Sekretarz – Marian Janas, Skarbnik – Janusz Wołyński, członkowie: Roman Pisula, Józef Grubek, Marian Wach, Ginter Łapok. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Zbigniew Bajer. W tym czasie Kierownikiem Biura Cechu zostaje – Ryszard Bartocha.  

16 maja 1984 roku Cech staje się prawnym właścicielem zajmowanego od wielu lat budynku i parceli przy Pl. Konrada Mańki 7 i rozpoczyna kapitalny remont budynku.

     Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 1985 roku wybrało Zarząd Cechu w składzie: Starszy Cechu – Tadeusz Czech, Podstarsi – Janusz Kasperczyk i Janusz Wołyński, członkowie: Kazimierz Wręczycki, Ginter Łapok, Ryszard Malcher, Jan Cebula, Erwin Sprycha, Stanisław Banasik.  3 maja 1986 roku nadano Cechowi imię: Walentego Roździeńskiego.

W marcu 1988 roku Cech powołuje Spółdzielnię Wielobranżową „LUBIMEX”.

     W czerwcu 1989 roku Walne Zgromadzenie Cechu wybrało nowy Zarząd w składzie: Starszy Cechu – Janusz Kasperczyk, Podstarsi – Janusz Wołyński i Henryk Łubowski, członkowie: Ginter Łapok, Paweł Maciosek, Erwin Sprycha, Józef Szymczyk, Janusz Kiełbowicz, Kazimierz Wręczycki. W lipcu 1989 roku Cech zostaje przekształcony w „dobrowolny związek pracodawców – rzemieślników”. Dnia 2 września 1989 roku zmarł w wieku 85 lat Jan Pieprzyca – jeden z najbardziej zasłużonych działaczy lublinieckiego rzemiosła. Starszym Cechu był w latach 1959 – 1977.

     Rok 1993 to rok w którym ponownie wybierane były nowe władze cechowe. W wyniku wyborów Zarząd Cechu ukonstytuował się następująco: Starszy Cechu – Janusz Wołyński, Podstarsi: Teodor Budzyński i Henryk Łubowski, członkowie: Kazimierz Wręczycki, Jerzy Kupka, Ginter Łapok, Zbigniew Bajer, Paweł Maciosek, Czesław Fijak. Komisją Rewizyjną kieruje Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym – Jan Kampa.

W 1990 roku rozpoczyna działalność biuro rachunkowe przy Cechu. 15 maja 1997 roku ufundowano i poświęcono sztandar dla piekarzy i cukierników.

    28 czerwca 1997 roku członkowie Cechu wybrali nowe władze.
W skład Zarządu weszli: Starszy Cechu – Janusz Wołyński, Podstarsi – Jerzy Kupka i Henryk Łubowski, członkowie: Zbigniew Bajer, Paweł Maciosek, Józef Jasica, Jarosław Mirecki i Czesław Fijak.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia w roku 2000 Cech zmienia nazwę na: Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. Walentego Roździeńskiego.

     W maju 2002 roku wybrany został na Walnym Zgromadzeniu Zarząd w następującym składzie: Starszy Cechu – Eugeniusz Ciba, Podstarszy – Józef Jasica, członkowie: Maria Haładyn, Zygmunt Machoń, Jan Kampa, Tadeusz Pełka i Marian Janas. Komisją Rewizyjną kieruje – Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym – Elżbieta Brzezina.

     Rok 2005 to roku jubileuszu 60-lecia lublinieckiego Cechu.
W roku tym zostają ufundowane nowe insygnia cechowe, które zostają poświęcone i wręczone Starszemu i Podstarszym Cechu.
W uroczystości biorą udział Posłowie Ziemi Lublinieckiej, Starosta i Burmistrz Lublińca, a także władze Częstochowskiej Izby oraz rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu.

    10 czerwiec 2006 roku to kolejny rok wyborów nowych władz Cechowych. W tym dniu wybrano na Starszego Cechu – Eugeniusza Cibę, na Podstarszego – Józefa Jasicę, członkami Zarządu zostali: Maria Haładyn, Jan Kampa, Marian Janas, Tadeusz Pełka i Henryk Budzyński. Komisją Rewizyjna kieruje nadal – Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym – Michał Kompala.

    29 maja 2010 roku wybrany został na Walnym Zgromadzeniu Zarząd, który przedstawia się następująco: Starszy Cechu – Józef Jasica, Podstarszy – Eugeniusz Ciba, członkowie: Jan Kampa, Marian Janas, Henryk Budzyński, Mirosław Nahajowski i Zbigniew Czubała. Komisją Rewizyjną kieruje niezmiennie – Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym – Michał Kompala.
   
 24 maja 2014 roku
wybrany został na Walnym Zgromadzeniu obecny Zarząd, który przedstawia się następująco: Starszy CechuJózef Jasica, PodstarszyEugeniusz Ciba, członkowie: Jan Kampa, Marian Janas, Henryk Budzyński, Mirosław Nahajowski i Zbigniew Czubała. Komisją Rewizyjną kieruje niezmiennie - Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym - Janusz Kita.
    
21 maja 2018 roku wybrany został na Walnym Zgromadzeniu Zarząd, który przedstawia się następująco: Starszy Cechu - Józef Jasica, Podstarszy - Eugeniusz Ciba, członkowie: Jan Kampa, Eugeniusz Gerlic, Henryk Budzyński, Mirosław Nahajowski, Michał Łubowski. Komisją Rewizyjną ponownie kieruje - Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym - Janusz Kita.

    Dzień dzisiejszy Cechu to wytężona praca na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych. Nasze główne zadania to sprawowanie nadzoru nad procesem kształcenia zawodowego pracowników młodocianych, współpraca z władzami miasta i powiatu, Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego ze Szkołą Zawodową i OHP. Członkowie naszego Cechu angażują się w wiele przedsięwzięć – są radnymi w gminach, aktywnymi członkami Komisji Egzaminacyjnych przy Częstochowskiej Izbie (22 osoby z naszego Cechu pracują w Komisjach). Na dzień dzisiejszy rzemieślnicy szkolą 360 uczniów młodocianych w wielu zawodach. Co roku w Lublińcu organizujemy kilka egzaminów czeladniczo-mistrzowskich.

 

   Cechem kieruje Zarząd, na czele którego stoi Straszy Cechu - Józef Jasica, Podstarszym jest - Eugeniusz Ciba, Sekretarzem - Mirosław Nahajowski, Skarbnikiem - Jan Kampa, członkowie Zarządu - Eugeniusz Gerlic, Michał Łubowski, Henryk Budzyński. Komisja Rewizyjna - Przewodnicząca - Halina Kołodziej, członkowie - Maria Haładyn, Mariusz Literacki, Sąd Cechowy - Przewodniczący - Janusz Kita, członkowie - Klaudia Grubek-Wolska, Bogdan Kryś, Łucjan Piecuch, Bogusław Bogacki.

Kierownikiem Biura Cechu jest Eugeniusz Pradela.

Zrzeszamy min.

Urzędy Gmin Urzędy Miast Izby Rzemiosł Pozostałe Szkoły
UG Boronów UM Lubliniec Częstochowska Izba Rzemiosła ZUS ZSZ Lubliniec
UG Ciasna UM i G Woźniki Izba Rzemieślnicza w Opolu Ministerstwo Finansów WZS Tarnowskie Góry
UG Kochanowice UM Kalety Izba Rzemieślnicza w Katowicach Państwowa Inspekcja Pracy ZSB-A Tarnowskie Góry
UG Pawonków ZRP Warszawa ZSP Dobrodzień
UG Herby Bank Spółdzielczy Gliwice
UG Koszęcin
Projekt i wykonanie: W.B. Projekt, Grupa Lubliniec Info